design by : R. Päi

Teenused

Kaupade käsitlus
1. Kauba transport logistikalattu
2. Kauba vastuvõtt logistikalattu.
3. Kauba ladustamine jahutatud pindadel.
4. Kaupade komplekteerimine tellimuste järgi.
5. Kaupade laialivedu.
6. Vajaliku kaubajäägi hoidmine laos (7 – 10 %) päevasest keskmisest läbimüügist.
7. Valve.
8. Taara arvestus.
9. Taara laadimine transpordile.
10. Taara vedu kombinaati
11. Taara ja võimalike praaktoodete korje.
12. Soovi korral reaalsel turusituatsioonil põhinevat turuanalüüsi.

Tellimuste käsitlus
1. Tellimuste vastuvõtt jaeklientidelt.
2. Koondtellimuse edastamine kombinaati.
3. Saatelehtede vormistamine.
4. Tarnitud kaupade arvestus
5. Saatelehtede edastamine kombinaati.
6. Statistika, turutrend, võimalike probleemide esialgne analüüs.

Asume Tallinnas ja teenusepakett on mõeldud Tallinna linna ning Harju maakonda.
Loodame Teie huvi teenuse suhtes.

Lugupidamisega,

Peeter Vaidla
Tel. 050 10056